Warunki dostawy

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
 2. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.
 3. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy:
  1. Wysyłka kurierska z płatnością z góry;
  2. Wysyłka kurierska za pobraniem;
  3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (gmina Wilamowice, woj. Śląskie).
 4. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.
 5. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Wyjątkiem od powyższego są sytuacje, w których Klientem jest osoba nie będąca Konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas zchwilą wydania przez Sklep Internetowy towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub wyżej wymienioną osobą fizyczną, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sklep Internetowy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go wyżej wymienionemu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania „Protokołu Reklamacji”